Methode

Methode2014-11-10T18:41:25+01:00

Het opslaan van spierspanning (body stress) gebeurt niet willekeurig maar is door ons lichaam goed georganiseerd en gaat in bepaalde patronen.
De BSR practitioner is opgeleid om deze patronen en de signalen van het lichaam te herkennen.

Bepaalde gebieden rondom de wervelkolom spelen hierbij de rol van boodschapper en door deze te testen, maakt de practitioner gebruik van het zogenoemde bio-feedback mechanisme van het lichaam. Wanneer met de handen op verschillende plaatsen lichte druk wordt uitgeoefend, zal het lichaam reageren door middel van reflexen. Dit kom tot uiting in lichte bewegingen van de voeten.

Aan de hand van deze testen kan de practitioner bepalen waar en in welke richting de spanning is opgeslagen. Op die manier kan heel zorgvuldig worden vastgesteld welke releases de client nodig heeft en in welke richting deze moet worden uitgevoerd. Deze methode is effectief omdat het geen ruimte laat voor eigen interpretatie, niet van de client en niet van de practitioner. Het lichaam vertelt waar de oorzaak van de klachten zit en hoe deze kan worden weggenomen.

Het is dan ook niet nodig er in “te geloven”.